Follow Elmia AB

Tags

 • Business Manager
 • Elmia Subcontractor
 • karla.eklund@elmia.se
 • +46 36 15 22 61

 • CEO
 • Elmia AB
 • loasgvttega.saxwkjnwfrenssen@etrqbqhjjlplmiasf.se
 • +46 36 15 20 38

 • Communicator
 • Forestry and garden fairs.
 • hhsara.aberg@ejelmia.se
 • +46 36 15 20 49
 • +73 822 51 27

 • Project Manager
 • Elmia Garden
 • kristihun.korbuqefoebqmpd@tielmicxera.rafjse
 • +46 36 15 22 79
 • +46 76 548 60 92
Project Manager for Elmia Garden 2017.

 • Project Manager
 • jonas.bentving@elmia.se
 • +46 36 15 20 09
 • +46 36 15 20 00
Elmia Lantbruk /Elmia Agriculture and Elmia Scandinavian Horse Show

 • Communication Manager
 • Elmia Game Fair, Elmia Game Fair Skåne, Elmia Scandinavian Horse Show,Elmia Park och Elmia Garden
 • alexanhidrxpiwqbobgga.rowbnnmiqvtkiskopst@zxelypqtmifroteekydha.se
 • 036-15 22 15

 • Communication Manager
 • Elmia Lastbil
 • fredrik.jarl@elmia.se
 • +46 36 15 21 35

 • Business Manager
 • Elmia Lastbil
 • anqtnnnika.braxpecftedndinjpxjeuxxwd@eubwilmiaizibav.skwe
 • +46 36 15 20 05

 • Exhibition Manager
 • Elmia Wood
 • jakob.hirsmark@elmia.se
 • +46 36 15 22 14

 • Business Manager
 • Hunting and game, bioenergy
 • drzcohxxpdklasdnim.buheadhragwosndfkxojrxhygjbt@elwxmia.se
 • +46 36 15 21 09
Responsible of Elmia Game Fair and World Bioenergy.

 • Business Manager
 • Agriculture
 • magfria.lindsavothtyaxhe@evlpejvlmiagznp.se
 • +46 36 15 22 28

 • Communicator
 • mxlyspveroeekyyhnizaka.arvlbert@yhelmia.se
 • +46 36 15 22 34

 • Business Manager
 • Elmia Garden, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation
 • henrik.landen@elmia.se
 • +46 36 15 22 57, +46 70 594 94 53

 • Commercial Director
 • camilla.danielsson@elmia.se
 • +46 36 15 22 07