Follow Elmia AB

Tags

 • Fair Manager
 • Elmia's forestry fairs
 • mattias.ponten@elmia.se
 • +46 36 15 20 84
Mattias Pontén is fair manager at Elmia's forestry fairs

 • Business Manager
 • Elmia Subcontractor
 • nfkaaodwiawntyrllea.eklund@elmiaht.saje
 • +46 36 15 22 61

 • CEO
 • Elmia AB
 • avlotta.ihfrenmqtkssen@elmia.se
 • +46 36 15 20 38

 • Project Manager
 • Elmia Garden
 • kristin.koefoed@elmia.se
 • +46 36 15 22 79
 • +46 76 548 60 92
Project Manager for Elmia Garden 2017.

 • Project Manager
 • jonas.bentving@elmia.se
 • +46 36 15 20 09
 • +46 36 15 20 00
Elmia Lantbruk /Elmia Agriculture and Elmia Scandinavian Horse Show

 • Business Manager
 • Elmia Lastbil
 • andmgjnika.bellnrandinvs@elmiaxvlglc.sqtmge
 • +46 36 15 20 05

 • Business Manager
 • Hunting and game, bioenergy
 • klas.brandt@elmia.se
 • +46 36 15 21 09
Responsible of Elmia Game Fair and World Bioenergy.

 • Business Manager
 • Agriculture
 • maria.lindsath@elmia.se
 • +46 36 15 22 28

 • Communicator
 • veronika.albert@elmia.se
 • +46 36 15 22 34